Bouw & Agri vakdagen

Ga naar de inhoud
Woensdag 15 Maart
Donderdag 16 maart
Vrijdag 17 maart
6de Editie 2023
Standhouder regelement Bouw & Agri Vakdagen

Ten aanzien van de door u gehuurde stand willen wij u attent maken op de volgende zaken:  Voor
alle vragen betreffende deze vakbeurs, omtrent uw stand of andere zaken, graag melden bij de
infobalie van de BAV of bellen met ons organisatieteam 0318-692826. Zij kunnen  u eventueel
doorverwijzen naar de floormanager en/of de technische dienst.  
Het betreden van de tenten en bijbehorende terreinen is op eigen risico.  
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren
u toezicht te houden op uw eigendommen en deze te beveiligen en adequaat te verzekeren, vanaf het
moment dat ze uw pand verlaten tot het moment dat ze weer in uw pand terugkeren. Veel transport-
en verblijfsverzekeringen blijken in geval van diefstal uitsluitend tot uitkering over te gaan als sprake is
van (aantoonbare) braakschade. Bij diefstallen gedurende de op- en afbouwdagen van de beurs of op
de beursdagen zelf zal er echter geen braakschade aan de tent zijn en zal de verzekeraar dus
aanvullend bewijs eisen dat uw eigendommen daadwerkelijk zijn gestolen. Wij adviseren u daarom
met uw verzekeraar vooraf af te stemmen welke wijze van beveiliging van uw eigendommen (veel
standhouders kiezen voor kettingen) recht geeft op dekking bij diefstal en dit ook vast te leggen in uw
polis. Buiten de op- en afbouw uren zijn de laad- en losdeuren gesloten en ’s nachts is beveiliging in
de tenten en op het buitenterrein aanwezig.  Het is niet toegestaan te roken in de tenten.
Indien u uw kinderen meeneemt tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen willen wij u erop
attenderen dat u uw kinderen nauwlettend in de gaten houdt i.v.m. de veiligheid.  
I.v.m. de beveiliging heeft u op de tweede en derde beursdag één uur voor aanvang van de
vakbeurs toegang tot de beurs.  
Tijdens de op- en afbouw mag u niet met de auto de tent in.  
Tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden.  
Voor het ophangen van beursmateriaal kunt u daarvoor bestemde haken afhalen bij de infobalie.  Het
is niet toegestaan eigen plakband op standbouw te gebruiken. Indien u iets wilt opplakken en/of
schrijven, dan kunt u daarvoor speciale borden + ophanghaken afhalen bij de infobalie. Wilt u iets
bevestigen op deze borden dan is er dubbelzijdig tape bij de infobalie verkrijgbaar.  
Aan de standbouw mag niet gespijkerd of geniet worden en er mogen geen zware voorwerpen
aangehangen worden. Tevens mag er niets aan de spanten van de tent bevestigd worden.  Er mag
geen gebruik gemaakt worden van andermans stand voor opslag, koffiedrinken etc.  Indien u
gebruik maakt van water (stilstaand, aan- en/of afvoer) is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van
chloortabletten i.v.m. het voorkomen van legionella. Deze zijn verkrijgbaar bij de infobalie.  Indien u
gaat zagen en/of verven is het voor ons van belang dat u er plastic onderlegt i.v.m. de
vloerbedekking.  
Tijdens de op- en afbouw van uw stand dient u er zelf voor te zorgen dat uw standvloer schoon blijft
en u dient zelf grof vuil te verwijderen. Tijdens de opbouwdagen ligt in elke stand een vuilniszak. U
dient hier uw klein vuil in te deponeren en aan het eind van de dag in het gangpad te zetten. Ook
tijdens de oplevering dient u ervoor te zorgen dat uw standplaats schoon en netjes achtergelaten
wordt. De vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de infobalie. Wanneer er niet aan dit verzoek wordt
voldaan, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.  
Bij onherstelbare schade zijn wij genoodzaakt de kosten als volgt te berekenen:  
 
€ 55, - per standbouwwand
 
€ 35, - per strekkende meter frieslijst  
 
€ 80, - per aluminium paal  
 
€ 45, - per strekkende meter aluminium  
 
€ 35,-  per tapijttegel  
 
Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met bovengenoemde zaken.  
Wij wensen u succesvolle beursdagen toe.
 
 
STANDHOUDERSINFORMATIE BAV 2022
 Datum door Coronapandemie nog onbekend!

Melden bij: het infopunt in de tent Hal D, Bedrijventerrein BT A12 in Ede (Bonnettraat)  
Boylestraat 22 6716XM Ede
Tel. 0318-692826
 
Opbouwdagen:  
Dinsdag 15 maart  van 8.00 - 22.00 uur (XXL buiten stands groot materiaal voor 17.00uur)  
Let op! Stands XXL op het buiten terrein B alleen dinsdag de mogelijkheid.
Woensdag 16 maart  van 07.00 - 12.00 uur (alleen klein handzaam materiaal en inrichting)  
 
Openingstijden vakbeurs:
Woensdag 16 maart van 18.00-22.00 uur
Donderdag 17 maart van 14.00-22.00 uur  
Vrijdag   18 maart van 14.00-22.00 uur  
 
Afbouwdagen:
Vrijdag 18 maart van 22.30-01.00 uur (Let op andermans materiaal en spullen en de veiligheid!)
Zaterdag 18 maart van 07.00-11.00 uur  
 
Versturen van entreekaarten:  
De entreekaarten worden in week 5/6  bij u bezorgd.  
 
Beveiliging (eigendommen):
De beveiliging is vanaf dinsdag 15 maart aanwezig dag en nacht tot zaterdag 19 maart .
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren
u toezicht te houden op uw eigendommen en deze te beveiligen en adequaat te verzekeren, vanaf het
moment dat ze uw pand verlaten tot het moment dat ze weer in uw pand terugkeren.
 
Heftruckservice:
Tijdens de op- en afbouwdagen heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de heftruckservice
(spreek hiervoor één van de BAV-medewerkers aan). Let op dit betreft een gratis service en kan niet
van tevoren worden gereserveerd. Wij willen u erop attenderen dat BAV-organisatie niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade, hoe ook genaamd.
 
Koffie, thee en water:
Worden u tijdens de op- en afbouwdagen gratis aangeboden door de organisatie.
 
Standhouder badges:
U krijgt 2 badges per stand, plus eventueel extra bestelde standhouder badges, deze liggen klaar bij
de infobalie. Heeft u dit niet gedaan kunt u deze aanvragen via info@bouwenagri.nl let op! wij kijken
het wel na hoeveel u er echt nodig heeft. U kunt de standhouder badges op Woensdag 16 maart
vanaf 16.00 uur afhalen.
 
BAV-restaurant:
U ontvangt donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart uw dinerbonnen met etenstijden in uw stand.  Het
diner zal zijn tussen 17.00 uur en 18.30 uur zijn (max. 100 standhouders tegelijk per half uur dus hou
uw tijden op uw diner bon aan).
 
Promotie:
Het is enkel toegestaan om vanuit uw eigen stand flyers/folders uit te delen. Het is niet toegestaan uw
stand te promoten door te flyeren in de gangpaden, bij de ingang of op de parkeerplaats.
 
www.bouwenagri.nl
Houd deze website in de gaten omtrent al het nieuws.


Terug naar de inhoud